ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 19 - 24 กรกฎาคม 2562

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 19 - 24 กรกฎาคม 2562

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเฮลิคอปเตอร์ ขนาด 2 เครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 19 - 24 กรกฎาคม 2562

เอกสารแนบ

Image190719094107

ขนาดไฟล์:6.73 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง

Image190719094555

ขนาดไฟล์:8.40 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง

Image190719095144

ขนาดไฟล์:14.53 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง