ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยารกทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานงานทดลองและติดตามการพัฒนาของสังคมพืชและปัจจัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่วิกฤต (งานปลูกซ่อมแซมกล้าไม้) ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (นครศรีธรรมราช))

ประกาศกรมทรัพยารกทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานงานทดลองและติดตามการพัฒนาของสังคมพืชและปัจจัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่วิกฤต (งานปลูกซ่อมแซมกล้าไม้) ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (นครศรีธรรมราช))

ประกาศกรมทรัพยารกทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานงานทดลองและติดตามการพัฒนาของสังคมพืชและปัจจัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่วิกฤต (งานปลูกซ่อมแซมกล้าไม้) ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๕ (นครศรีธรรมราช))

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/33952/nws/13