ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการการจัดการพื้นที่เพิ่มมูลค่าการผลิต จังหวัดนครศรีธรรมราช งานสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ระยะหลหังปรับสภาพพื้นที่ 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการการจัดการพื้นที่เพิ่มมูลค่าการผลิต จังหวัดนครศรีธรรมราช งานสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ระยะหลหังปรับสภาพพื้นที่ 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการการจัดการพื้นที่เพิ่มมูลค่าการผลิต จังหวัดนครศรีธรรมราช งานสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ระยะหลหังปรับสภาพพื้นที่ 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/34050/nws/13