ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางจำนวน 9 รายการ 16 ดวง

เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางจำนวน 9 รายการ 16 ดวง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ 16 ดวง ภายในวงเงินงบประมาณ 2,410 บาท (สองพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วย) นั้น บัดนี้ ชุติมาตรายาง เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 2,410 บาท (สองพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

482

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 54 ครั้ง