ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (แสงสว่าง) ในพื้นที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 5-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (แสงสว่าง) ในพื้นที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 5-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (แสงสว่าง) ในพื้นที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 5-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/34250/nws/13