ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A -1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 100 ถัง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A -1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 100 ถัง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A -1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 100 ถัง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 760,770.00 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

img-190731173307

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง