ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตั้งศูนย์ประสานงานและเตรียมความพร้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในการแถลงนโยบายของรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตั้งศูนย์ประสานงานและเตรียมความพร้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในการแถลงนโยบายของรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตั้งศูนย์ประสานงานและเตรียมความพร้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในการแถลงนโยบายของรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/34274/nws/13