Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกวดราคาจัดซื้อกล้าไม้โตเร็วและไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ จำนวน 12 ชนิด โครงการคืนผืนป่าให้แผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกวดราคาจัดซื้อกล้าไม้โตเร็วและไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ จำนวน 12 ชนิด โครงการคืนผืนป่าให้แผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกวดราคาจัดซื้อกล้าไม้โตเร็วและไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ จำนวน 12 ชนิด โครงการคืนผืนป่าให้แผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

ประกาศเชิญชวน

ขนาดไฟล์:1.01 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง