ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศฉ 857 กทม. เลขที่ 110/2562 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 กับบริษัท เอ.พี.ออโตเทคนิค จำกัด เป็นเงิน 2,700 บาท

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศฉ 857 กทม. เลขที่ 110/2562 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 กับบริษัท เอ.พี.ออโตเทคนิค จำกัด เป็นเงิน 2,700 บาท

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศฉ 857 กทม. เลขที่ 110/2562 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 กับบริษัท เอ.พี.ออโตเทคนิค จำกัด เป็นเงิน 2,700 บาท

เอกสารแนบ

Image050819140307

ขนาดไฟล์:0.83 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 39 ครั้ง