ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ้างทำป้ายพื้นที่อนุบาลและฟื้นฟูลูกพะยูน มาเรียม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ้างทำป้ายพื้นที่อนุบาลและฟื้นฟูลูกพะยูน มาเรียม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ้างทำป้ายพื้นที่อนุบาลและฟื้นฟูลูกพะยูน มาเรียม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/34374/nws/13