ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

เรื่อง ขอส่งตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ขอส่งตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การซื้อพัสดุอากาศยาน รายการ  TAIL GERA BOX P/N 350A33-0200-05 จำนวน 1EA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีคัดเลือก ตามที่เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

img-190806155230

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 65 ครั้ง