ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสภาพป่าชายเลนบริเวณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 2 (นคาศรีธรรมราช) จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสภาพป่าชายเลนบริเวณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 2 (นคาศรีธรรมราช) จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสภาพป่าชายเลนบริเวณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 2 (นคาศรีธรรมราช) จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (นครศรีธรรมราช) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/34390/nws/13