ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือใช้ในการสำรวจสถานภาพชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือใช้ในการสำรวจสถานภาพชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือใช้ในการสำรวจสถานภาพชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/34431/nws/13