ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)เรื่อง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)เรื่อง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารในการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)เรื่อง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/34468/nws/13