ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4กษ 4052 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ 02-58-003/196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4กษ 4052 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ 02-58-003/196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 4กษ 4052 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ 02-58-003/196 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/34659/nws/13