ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศฉ 5170 กทม. เลขที่ 114/2562 ลว.15 สิงหาคม 2562 กับบริษัท เอ.พี. ออโตเทคนิค จำกัด เป็นเงิน 21,400 บาท

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศฉ 5170 กทม. เลขที่ 114/2562 ลว.15 สิงหาคม 2562 กับบริษัท เอ.พี. ออโตเทคนิค จำกัด เป็นเงิน 21,400 บาท

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศฉ 5170 กทม. เลขที่ 114/2562 ลว.15 สิงหาคม 2562 กับบริษัท เอ.พี. ออโตเทคนิค จำกัด เป็นเงิน 21,400 บาท

เอกสารแนบ

Image160819144705

ขนาดไฟล์:0.88 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 77 ครั้ง