ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศราคากลาง ในการจ้างเหมาที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนฐานชุมชน โดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สำนักงานโครงการ CBFCM) สป.ทส.

ประกาศราคากลาง ในการจ้างเหมาที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนฐานชุมชน โดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สำนักงานโครงการ CBFCM) สป.ทส.

ประกาศราคากลาง ในการจ้างเหมาที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนฐานชุมชน โดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สำนักงานโครงการ CBFCM) สป.ทส.

 

เอกสารแนบ

article_20170627132532

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 43 ครั้ง