Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2562 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2562 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2562 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห.จ.ก.ชาญวิทย์การค้า เป็นเงิน 27,018.57 บาท

เอกสารแนบ

img-819023745

ขนาดไฟล์:0.39 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง