ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อรณรงค์การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามแนวทางและมาตรการของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อรณรงค์การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามแนวทางและมาตรการของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อรณรงค์การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามแนวทางและมาตรการของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/34759/nws/13