ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

เรื่อง ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

เรื่อง ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 5,243.00 บาท (ห้าพันสองร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

จ้างซ้อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 19 ครั้ง