ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการฟื้นฟูแนวปะการังโดยการปลูกเสริมพื้นที่แนวปะการังธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันวิจันและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการฟื้นฟูแนวปะการังโดยการปลูกเสริมพื้นที่แนวปะการังธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันวิจันและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการฟื้นฟูแนวปะการังโดยการปลูกเสริมพื้นที่แนวปะการังธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถาบันวิจันและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน) https://www.dmcr.go.th/detailAll/34964/nws/13สามารถดูรายละเอียดได้ที่