ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 41/2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จ้างซ่อมแซมห้องผู้บริหารระดับสูง ชั้น 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 41/2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จ้างซ่อมแซมห้องผู้บริหารระดับสูง ชั้น 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 41/2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จ้างซ่อมแซมห้องผู้บริหารระดับสูง ชั้น 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน 158,253 บาท

เอกสารแนบ

img-828075803

ขนาดไฟล์:0.55 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 42 ครั้ง