ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 42/2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จ้างทำป้ายชื่อและป้ายตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 42/2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จ้างทำป้ายชื่อและป้ายตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 42/2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 จ้างทำป้ายชื่อและป้ายตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 ป้าย กับ บริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด เป็นเงิน 38,520 บาท

เอกสารแนบ

img-828085845

ขนาดไฟล์:0.73 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 47 ครั้ง