ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างซ่อมประตูทางเข้า-ออก บริเวณกองตรวจราชการ ชั้น 18 เลขที่ 121/2562 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน 7,490 บาท

ใบสั่งจ้างซ่อมประตูทางเข้า-ออก บริเวณกองตรวจราชการ ชั้น 18 เลขที่ 121/2562 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย  เป็นเงิน 7,490 บาท

ใบสั่งจ้างซ่อมประตูทางเข้า-ออก บริเวณกองตรวจราชการ ชั้น 18 เลขที่ 121/2562 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย  เป็นเงิน 7,490 บาท

เอกสารแนบ

Image280819152030

ขนาดไฟล์:0.85 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง