ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ชนิดแขวน ขนาด 21,935 BTU บริเวณห้องรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 18 เลขที่ 116/2562 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน 2,461 บาท

ใบสั่งจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ชนิดแขวน ขนาด 21,935  BTU บริเวณห้องรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 18 เลขที่ 116/2562 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน 2,461 บาท

ใบสั่งจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ชนิดแขวน ขนาด 21,935  BTU บริเวณห้องรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 18 เลขที่ 116/2562 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน 2,461 บาท

เอกสารแนบ

Image280819160217

ขนาดไฟล์:0.91 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง