ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุมวายุภักษ์พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาสำหรับใช้ในการดำเนินการจัดสอบแข่งขัน จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุมวายุภักษ์พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาสำหรับใช้ในการดำเนินการจัดสอบแข่งขัน จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุมวายุภักษ์พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาสำหรับใช้ในการดำเนินการจัดสอบแข่งขัน จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/35071/nws/13