ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารประกอบโครงการจัดทำกฎกระทรวงเพื่อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ระบบหาดย่อย A10-PNA (หาดท้ายเหมือง) ต.ลำแก่น ต.นาเตย ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง และ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารประกอบโครงการจัดทำกฎกระทรวงเพื่อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ระบบหาดย่อย A10-PNA (หาดท้ายเหมือง) ต.ลำแก่น ต.นาเตย ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง และ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารประกอบโครงการจัดทำกฎกระทรวงเพื่อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ระบบหาดย่อย A10-PNA (หาดท้ายเหมือง) ต.ลำแก่น ต.นาเตย ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง และ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/35124/nws/13