ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 43/2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 จ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กม-8280 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 43/2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 จ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กม-8280 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 43/2562 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 จ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กม-8280 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 7,848.88 บาท

เอกสารแนบ

img-904082803

ขนาดไฟล์:0.52 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง