ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณห้องควบคุมลิฟต์ ชั้น 21 เลขที่ 123/2562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน 7,169 บาท

ใบสั่งจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณห้องควบคุมลิฟต์ ชั้น 21 เลขที่ 123/2562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน 7,169 บาท

ใบสั่งจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณห้องควบคุมลิฟต์ ชั้น 21 เลขที่ 123/2562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน 7,169 บาท

เอกสารแนบ

Image060919100324

ขนาดไฟล์:1.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง