ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างทาสีผนังอาคาร บริเวณบันไดหนีไฟพร้อมทางเดินโถงหน้าลิฟต์ และหน้าห้องน้ำ ชั้น 14-18 เลขที่ 125/2562 ลงวันที่ 4 กันยายน 252 กับห้องหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน 186,800.60 บาท

ใบสั่งจ้างทาสีผนังอาคาร บริเวณบันไดหนีไฟพร้อมทางเดินโถงหน้าลิฟต์ และหน้าห้องน้ำ ชั้น 14-18 เลขที่ 125/2562 ลงวันที่ 4 กันยายน 252 กับห้องหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน 186,800.60 บาท

ใบสั่งจ้างทาสีผนังอาคาร บริเวณบันไดหนีไฟพร้อมทางเดินโถงหน้าลิฟต์ และหน้าห้องน้ำ ชั้น 14-18 เลขที่ 125/2562 ลงวันที่ 4 กันยายน 252 กับห้องหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน 186,800.60 บาท

เอกสารแนบ

Image060919124910

ขนาดไฟล์:1.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง