ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 44/2562 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 และชั้น 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 44/2562 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 และชั้น 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 44/2562 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 และชั้น 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 46,748.30 บาท

เอกสารแนบ

img-906040503

ขนาดไฟล์:0.51 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง