ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ชนิดแขวน ขนาด 19,302.03 BTU บริเวณศุนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ชั้น 14 เลขที่ 128/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 กับห้องหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน 802.50 บาท

ใบสั่งจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ชนิดแขวน ขนาด 19,302.03 BTU บริเวณศุนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ชั้น 14 เลขที่ 128/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 กับห้องหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน 802.50 บาท

ใบสั่งจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ชนิดแขวน ขนาด 19,302.03 BTU บริเวณศุนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ชั้น 14 เลขที่ 128/2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 กับห้องหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงิน 802.50 บาท

เอกสารแนบ

Image060919130524

ขนาดไฟล์:0.86 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 65 ครั้ง