ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเล พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเล พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเล พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง) 

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/35351/nws/13