ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 46/2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชภ-8975 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 46/2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชภ-8975 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 46/2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชภ-8975 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด  เป็นเงิน4,429.37 บาท

เอกสารแนบ

img-916030058

ขนาดไฟล์:0.61 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง