ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคาซื้อวัสดุอากาศยาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคาซื้อวัสดุอากาศยาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคาซื้อวัสดุอากาศยาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลอัลไลแอนซ์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 28,400.00 บาท (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นทั้งปวง

เอกสารแนบ

doc06511220190918165142

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 42 ครั้ง