ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองป่าเต้ว (ช่วง 2) หมู่ที่ 5 ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองป่าเต้ว (ช่วง 2) หมู่ที่ 5 ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองป่าเต้ว (ช่วง 2) หมู่ที่ 5 ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

เอกสารประกาศและเอกสารประกวด

ขนาดไฟล์:13.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง