ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเตรียมอุปกรณ์และตกแต่งสถานที่ โครงการจัดเก็บขยะชายหาดเนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเตรียมอุปกรณ์และตกแต่งสถานที่ โครงการจัดเก็บขยะชายหาดเนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเตรียมอุปกรณ์และตกแต่งสถานที่ โครงการจัดเก็บขยะชายหาดเนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/35561/nws/13