ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/116/2562 ลงวันที่ 15 พ.ค.2562 รายนางสาวกุรุพินท์ จันทร์เจริญ เป็นเงิน 65000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/116/2562 ลงวันที่ 15 พ.ค.2562 รายนางสาวกุรุพินท์ จันทร์เจริญ เป็นเงิน 65000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/116/2562 ลงวันที่ 15 พ.ค.2562 รายนางสาวกุรุพินท์ จันทร์เจริญ เป็นเงิน 65000 บาท

เอกสารแนบ

Image230919181735

ขนาดไฟล์:2.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง