ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/123/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 รายนส.กมลทิพย์ รัตนบวรชัย เป็นเงิน 57,000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/123/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 รายนส.กมลทิพย์ รัตนบวรชัย เป็นเงิน 57,000 บาท

สัญญาจ้างเหมาบริการทำงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่ 0201.8/123/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 รายนส.กมลทิพย์ รัตนบวรชัย เป็นเงิน 57,000 บาท

เอกสารแนบ

Image240919170204

ขนาดไฟล์:1.90 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง