ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET-A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 113 ถัง ภายในวงเงินงบประมาณ 916,310 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสิบบาท) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ

img-190927104449

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 9 ครั้ง