ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม เพื่อจัดโครงการประชุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม เพื่อจัดโครงการประชุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม เพื่อจัดโครงการประชุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) 

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/35733/nws/13