ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 47/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 47/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 47/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 16,999.09 บาท

เอกสารแนบ

ใบสั่งจ้างแอร์

ขนาดไฟล์:0.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง