ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งสำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

เรื่อง ขอส่งสำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ส่วนอำนวยการ ขอส่งสำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน JET A-1 (แบบถัง 200 ลิตร) จำนวน 113 ถัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ

img-190930112057

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง