ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 133/2562 ลงวันที่ 30 กันยยน 2562 เช่าเต้นท์และอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 17 ปี

ใบสั่งจ้างเลขที่ 133/2562 ลงวันที่ 30 กันยยน 2562 เช่าเต้นท์และอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 17 ปี

ใบสั่งจ้างเลขที่ 133/2562 ลงวันที่ 30 กันยยน 2562 เช่าเต้นท์และอุปกรณ์จัดงาน สำหรับงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 17 ปี

เอกสารแนบ

ใบสั่งเช่าเต้นท์และอุปกรณ์จัดงาน

ขนาดไฟล์:0.80 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง