ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มถังใส

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มถังใส

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีโครงการซื้อน้ำดื่มถังใส ขนาด 18.9 ลิตร (เดือนตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญสกุลดิลก (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นทั้งปวง

เอกสารแนบ

702

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 87 ครั้ง