ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาคาจ้างจัดเก็บเอกสารของส่วนราชการพร้อมเรียกดูเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาคาจ้างจัดเก็บเอกสารของส่วนราชการพร้อมเรียกดูเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกองการบิน ได้มีโครงการจัดจ้างจัดเก็บเอกสารของส่วนราชการ พร้อมเรียกดูเอกสาร ปะจำปีงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินงบประมาณ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2562 นั้น บัดนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัทกรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด (ผู้รับจ้าง) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

เอกสารแนบ

675

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 63 ครั้ง