ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 04/2563 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 จ้างใช้บริการฆ่าเชื้อดับกลิ่น (รุ่นกึ่งอัตโนมัติ)และเครื่องสเปย์หอมอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ใบสั่งจ้างเลขที่ 04/2563 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 จ้างใช้บริการฆ่าเชื้อดับกลิ่น (รุ่นกึ่งอัตโนมัติ)และเครื่องสเปย์หอมอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ใบสั่งจ้างเลขที่ 04/2563 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 จ้างใช้บริการฆ่าเชื้อดับกลิ่น (รุ่นกึ่งอัตโนมัติ)และเครื่องสเปย์หอมอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ

Image281019103830

ขนาดไฟล์:1.37 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 44 ครั้ง