ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ประจำปี ๒๕๖๓ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ประจำปี ๒๕๖๓ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์ ประจำปี ๒๕๖๓ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

สามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/36381/nws/13