ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วินเซ็นท์ แฟคทอรี่ จำกัด ผู้มีอาชีพรับจ้าง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 14,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

776

ขนาดไฟล์:0.30 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 17 ครั้ง