ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กม 8280 กทม.

ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กม 8280 กทม.


ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4 กม 8280 กทม. กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 2,427.19 บาท

เอกสารแนบ

img-Y12023959

ขนาดไฟล์:0.68 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง